Ugrás a tartalomra

Az Álomvilág Művelet (Operation Dreamland)

Az Álomvilág Művelet (Operation Dreamland) a Fényerők egy olyan művelete, amelynek célja az új Reneszánsz elindítása a bolygó felszínén.
Az első Reneszánszot 500 évvel ezelőtt, egy a Fehér Nemesség mögött álló okkult pozitív csoport kezdeményezte a 15. századi Firenzében.
A második Reneszánszot ugyanez az okkult csoport fogja elindítani szerte a világon, és előfutárai lesznek a szabad emberi szellem végső győzelmének a korlátozás erői felett. Megtörtént a kapcsolatfelvétel azokkal a Fehér Nemesi családokkal, akik részei voltak az első Reneszánsz születésének, és nagy eséllyel segédkezni fognak a második létrehozásában is. A Grál Fehér Nemesi családdal való kapcsolatfelvétel a Magdolna misztériumok helyreállítását jelenti, az Istennő igaz kinyilatkoztatásának előkészítéseként. Az Álomvilág Műveletnek két célja van:

  1. Hogy helyreállítsa a Fénymunkások jólétét. Rengeteg Fénymunkás rendelkezik azzal a hitrendszerrel, hogy a spiritualitás azt jelenti, szegénységben kell élni. Ez a hitrendszer a Cabal programja. Valójában a fizikai jólét az inkarnálódott Lélek szépségének természetes kifejeződése, és minden egyes Fénymunkás megérdemli. A Cabal távol akarja tartani a Fénymunkásokat a pénztől, hogy gátolja a Fényerők előrehaladását. A Cabal módszerei széles skálán mozognak, a relatív ártatlantól kezdődően, mint például azok a fizetett ügynökök, akik olyan félrevezető bejegyzéseket tesznek hátsó szándékkal közzé, hogy "Cobra 1000 dolláros adományokat gyűjt", a közepeseken keresztül, mint például a nem-fizikai negatív entitások, amelyek blokkolják a Fénymunkások üzleti tevékenységeit, egészen a komolyabbakig, úgy, mint a Fénymunkásokat illető alapokhoz való hozzáférés blokkolása vagy teljes eltulajdonítása. A „St. Germain Alapot” St. Germain Gróf hozta létre a 18. század vége felé azzal a céllal, hogy segítse a Fénymunkásokat a korszakváltásnál. A St. Germain Alap feloldásra fog kerülni, mihelyt a Cabalt eltávolították az Eseménykor. A Fénymunkások pedig végre jólétben élhetnek majd.
  2. Az Álomvilág Művelet másik célja, hogy elterjessze a Felemelkedett Mesterek misztériumiskoláinak igaz okkult tanításait. Az elmúlt 26.000 évben, miután e bolygó karantén alatt állt, és majdnem teljesen el lett vágva a Felemelkedett Mesterekkel való közvetlen kapcsolattól, a spirituális tanítások torzultak, és a jelen helyzetben vak vezet világtalant. Erre jó példa azon csatornázott üzenetek sokasága, amelyek állítólag a Felemelkedett Mesterektől és a Galaktikus Konföderációtól származnak. Ezen esetek többségében valódi energetikai kapcsolódás történik, a mentális síkon azonban belépnek technológiájukkal az arkhónok, és olyan üzeneteket ültetnek be, amelyek elsőre úgy tűnnek, tele vannak szeretettel és fénnyel, de valójában csak üres frázisok. Az Esemény idején a Fényerők elkezdik majd felfedni a Fény igaz tanításait. Sok esetben ezek a tanítások kicsit eltérnek majd attól, amire a legtöbb ember számít, mivel ez a bolygó 26.000 évig el volt vágva a valódi Fénytől, és sok minden rég feledésbe merült.