Ugrás a tartalomra

Galaktikus háború

A Galaktikus háború az, ami most is zajlik, itt a Földön és a Földért, illetve a rajta élő emberiségért. A multiverzumban ez az utolsó hely, amely még a sötét erők uralma alatt áll, egy gyűjtőhely, melyen rengeteg nem emberi, idegen lény található évezredek óta.
Ez a háború egyszerre folyik a fizikai és a nem fizikai síkokon, a szellem (tudás), lélek (érzelmek), elme (gondolkodás), a technológia szintjén. Igazából ez a földönkívüli csapatok háborúja a földi emberek lelkéért és a Föld bolygóért. Mint a Bibliában, az angyalok bukása óta tartó égi háború az emberi lelkekért.
A negatív oldalon, a nem fizikai síkon állnak az arkhónok (vagy bukott angyalok, élükön a Sátánnal), a legfőbb vezetői a sötét oldalnak, az általuk megteremtett faj, a reptiliánok, és a fizikai síkon őket szolgálják a politikusok, bankárok, a szekták és negatív titkos társaságok legfelsőbb vezetői, akik a nagy pénzek tulajdonosai, és azok, akiknek nagy hatalom van a kezében (az emberiség mindössze 1%-a!!!, körülbelül 10 gazdag család).
A pozitív oldalon, a nem fizikai síkon állnak azok az angyali, isteni lények és a felemelkedett mesterek, fényharcosok, csillagtestvéreink, akik a Galaktikus Konföderációba tömörülve harcolnak a Föld – Gaiai – és az emberiség javáért, felszabadításáért, ébredéséért és felemelkedéséért. Ők különböző dimenziójú magasabb rezgésű síkokról származnak. Vannak közöttük olyanok, akik a fizikai síkon is jelen vannak, fizikai formában megjelennek a Földön embereknek, vagy a Belső Földön élnek, vagy emberi testbe inkarnálódtak, vagy besétáló lelkekként segítik az emberiséget egy másik emberi lélek mellett (amikor 2 lélek van egy testben), vagy az emberi testbe inkarnálódott bátor csillagmagok, akik valamely magasabb tudatosságú csillagrendszerből érkeztek a Földre, és évezredek óta ide inkarnálódnak, hogy vezessék, tanítsák, ébresszék és emeljék az emberiséget. Ők az inkarnálódott fényharcosok és csillagmagok. És a felébredett emberek között vannak a fénymunkások, akik saját fajuk ébresztését végzik információkkal, gyógyításokon keresztül, és csendben teszik a dolgukat, így harcolva az emberekért. Ez a háború az emberi lélekért és az emberek elméjéért vívott harc. Mindkét oldalt fejlett technológia támogatja, a sötétek a fejlett skaláris technológiájukkal egy tudati mátrixot tartanak fenn, amelyben nagyon komoly elmeprogramozás és érzelmi programozás zajlik, alvó állapotban tartva az emberiséget, míg a fényerők gyógyító és új pénzügyi rendszert elősegítő fejlett technológiát adtak az emberiségnek. Ez a harc a szabad akarat felett vívott harc, a sötétek elveszik, a fényerők maximális tiszteletben tartják, számukra ez szent és sérthetetlen születési joga az emberiségnek (és minden, a Forrás által teremtett lénynek). Épp ezért ők nem tehetnek többet az emberiségért, az emberekért, mint amit ők kérnek, behívnak, amiért imádkoznak, ez az a pont, ahol nekik is aktívan hozzá kell járulniuk saját szabadságukhoz, szabadulásukhoz. Ennek pedig alapvető eleme az információk birtoklása, az informálódás mindennek az alapja. Ha nincs információ, nincs tudás, akkor nincs fény, amely legyőzhetné a sötétséget. A sötétség nem az ellenség, az csupán a fény – az információ – hiánya. Fénnyel, tudással, információval legyőzhető. A tudás fénye más rezgést, más érzelmeket és más gondolatokat teremt, mint az öntudatlanságból és a tudás hiányából fakadó gondolatok és érzelmek. Az információ eljuttat a szabadsághoz, ha befogadjuk, beengedjük, megnyitjuk magunkat neki. Minden emberben ott van az isteni szikra, a tudás szikrája, a szívvel való tudás képessége, ha befelé figyelünk, tudhatjuk, mi igaz, és mi illúzió. Ezt nem veheti el az emberektől senki! Ezért olyan fontos eszköz a sötétek kezében a cenzúra, a média birtoklása, manipulálása, hogy az emberek ne tudjanak információkhoz jutni, felébredni, felszabadulni. Minden ember saját felelőssége az informálódás, az utánajárás, a befelé figyelés, és befelé hallgatás, Isten és segítői üzenetének meghallása. Az ember jóval erősebb, mint hiszi magáról, megvan benne mindaz, ami a sötétekből hiányzik, van lelke, van isteni tudása (az isteni szikra), van benne szeretet és együttérzés. Tudd, hogy van erőd, van tudásod, és vedd birtokba, vedd vissza a hatalmadat magad felett! Az igazi, legnagyobb erő az EGY-SÉG-ben, az összefogásban rejlik. Ez meg is szünteti az elkülönülés illúzió-mátrixát.