Ugrás a tartalomra

Köszöntő

Rendkívüli időket élünk most, és minden lélek, aki ma fizikai testben jelen van a Földön, az hihetetlen nagy dolgok tanúja, kísérője, sőt teremtője lehet.” (OmSatya & Dalinada: Az átlépés kapujában, 2007.)


 

Drága Ébredő!

Üdvözlünk az oldalunkon, ahol a most zajló személyes, globális és kozmikus átalakulás folyamatáról olvashatsz majd, ami egyszerre érinti az egyént és a közösséget, valamint a Föld bolygót is. Ébredő társaimmal olyan információkkal és gyakorlatokkal, technikákkal szeretnénk segíteni az emberiség fokozatos ébredését, ami egy sokkoló, gyors ébredés helyett a fokozatosság elvét követve készít fel a tágabb tudatosság használatára és a multidimenzionális működésre.

Biztosan sok helyről hallottad vagy sok forrásból olvastad az elmúlt években, esetleg évtizedben, hogy Földünk és az emberiség egy óriási változáson megy keresztül, ami – ahogy haladunk előre az időben – egyre intenzívebbé válik, és az események egyre inkább felgyorsulnak.

Ennek a folyamatnak, csakúgy, ahogy mindennek az életünkben, különböző vetületei, szempontjai és magyarázatai vannak. Ezt a folyamatot – változást vagy átalakulást – több szempontból is megközelíthetjük, több síkon többféle értelmezése létezik egyszerre: csillagászati, asztrofizikai, kvantumfizikai, asztrológiai, spirituális, lelki, fizikai, egyéni és globális, politikai, gazdasági, pénzügyi, gondolkodásbeli, érzelmi szintű, a fizikai testünket és az életmódunkat, a táplálkozásunkat érintő, a képességeinket illető, és a sort még folytathatnám.

A lényeg, hogy a változás előbb-utóbb minden területet érinteni fog. Pontosabban érint, mert ez a folyamat már elindult, és javában zajlik. Nem lehet megállítani, mindenképp be fog következni. A kérdés csak az, hogy pontosan mikor.

De biztosíthatlak, hogy ugyanarról az egy nagy folyamatról van szó, ami most minden embert, minden Földlakót személyesen érinti, és magát a bolygót is. Csupán annyi a különbség, hogy kinek mire van szeme és füle, ki melyik megközelítést tudja a leginkább befogadni, melyik magyarázat áll hozzá a legközelebb. Végül azonban kikerekedik a kép, egyszerre fogjuk látni és megtapasztalni mindet.

Ha egy nagyobb kép felől indítunk és csillagászati szempontból nézzük, akkor azt látjuk, hogy Földünk belépett a Foton-övbe, melynek az a hatása, hogy folyamatos foton-áradat éri a Földet és a testünket. A foton a fény legkisebb ismert egysége, mely a test részecskéihez kapcsolódva emeli a rezgésszintünket, és így a tudatszintünket, a tudatosságunkat. Eltemetett vagy elfeledett személyes és karmikus blokkjaink feloldódnak, sérüléseink gyógyulni kezdenek, egyre egészségesebbé és egészebbé, teljes emberekké válunk.

Asztrológiai szempontból a Halak-korszakból átlépünk a Vízöntő korba (csillagászatilag már megtörtént, de a hatása akár évszázadokig is érezhető még), ami egy 26.000 éves nagy év kis ciklusváltása, ami 2160 évenként történik meg. A korszakok más-más energiákat, minőségeket képviselnek, amelyek az élet minden terén megnyilvánulnak majd. Az érzelmileg terhelt, dogmák, fix ideológiák, bemerevedett nézetek és a buzgó, szolgai vakhit átalakul a szabad gondolkodás, szabad mozgás és az érzelmi terhek alóli felszabadultság állapotává, amelyben nagyobb bőség, több választási lehetőség vár ránk. A hierarchikus rendektől, rendszerektől és az elkülönültség érzésétől elmozdulunk az egység, a közösség, az egyenrangúság felé, ahol mindenki egyenrangú, ugyanolyan értékes és ugyanolyan fontos, egyedi alkotórésze a nagy egésznek.

Spirituális szempontból a 3. dimenzió felől haladunk a 4. és az 5. dimenzióba, ami ezzel a rezgés-emelkedéssel függ össze. Egyfajta teljes felébredést, megvilágosodást fogunk megélni mindannyian, ami korábban csak a test elhagyásával, a fizikai test halálával és levetésével volt lehetséges, most azonban a fizikai testünk is intenzív rezgés emelkedésen megy keresztül, mert a fizikai testünk is megmarad az 5. dimenziós létezésben is. Ezért vannak olyan sok embernek olyan intenzív, folyamatos testi tünetei.

Testünknek egy szén-alapú fizikai, anyagi testből kell átalakulnia egy szilikon-alapú, kristályos testté, amelyet úgy lehetne elképzelni, mint ami részben fizikai, részben sokkal inkább fény jellegű. Sokkal légiesebbek, könnyedebbek leszünk a testünkben. Ehhez természetesen idomulni fog a táplálkozásunk és az életmódunk is. Idővel egyre élőbb, táplálóbb és egészségesebb, egyre magasabb rezgésű ételeket fogunk fogyasztani, amelyek egyre kevésbé sűrűek (tömény, szilárd és nehéz ételek). Egyre nagyobb figyelmet kell majd szentelnünk a testünk gondozásának és karban tartásának, hogy eleget mozogjunk, eleget legyünk friss levegőn, és megfelelő módon lélegezzünk. Ezeket nem kell magunkra erőltetni vagy siettetni, a folyamat előrehaladtával ezek belülről indulnak majd, késztetést érzünk majd, hogy ezeket a változásokat megtegyük az életünkben.

Az érzelmi blokkjaink elkezdenek tisztulni, először úgy, hogy régi, elfojtott és elnyomott érzelmek a felszínre jönnek vagy feltörnek a tudattalanból, ahová egykor száműztük őket. Minden olyan lelki téma szembe fog jönni velünk, amelyekre nem akartunk ránézni, nem akartunk vele szembesülni, vagy nem tudtunk vele megbirkózni. Ezek jó esetben fokozatosan, rosszabb esetben egyszerre kezdenek el feljönni a tudatunkba, akár testi tüneteket, feszültséget, testi fájdalmakat is okozva. A lényeg, hogy ez magától történik, nem tudjuk megakadályozni, csak könnyebbé tehetjük az átmenetet, leginkább azzal, ha nem állunk ellen ennek a folyamatnak, esetleg érzelmi tisztító technikákkal, oldásokkal segítjük a folyamatot. Ebben az esetben együtt működünk a lelkünkkel, nem pedig küzdünk ellene.

A folyamat során a külső és belső változásokat tapasztalva elkezd átalakulni a gondolkodásunk is, a fekete-fehér, jó-rossz végletes gondolkodásunk kitágul, elkezdjük majd látni, hogy minden relatív, sok szempontból lehet nézni a dolgokat, már nem lesz olyan egyértelmű, hogy mi jó és mi rossz, egyre inkább elhagyjuk az ítélkező, kiértékelő gondolkodást, és befogadóbbak, elfogadóbbak leszünk, multidimenzionálisan, egyszerre több síkon kezdjük majd érzékelni a dolgokat. A racionális, lineáris, ok-okozati gondolkodás mellett egyre nagyobb teret kap majd az intuíciónk, a megérzéseink, a testünk zsigeri érzetei, a szívünk sugallatai, amelyek egymást kiegészítve segítenek majd a döntéseink, választásaink meghozatalában. A szív és az ész házassága lesz ez.

Új képességeink lesznek, az elme működése (az agyalás, elemzés, filozofálgatás) egyre inkább veszít a súlyából, és a beszéd (és sok felesleges locsogás) helyett újfajta kommunikációs és érintkezési formák jelennek majd meg, egyre inkább azt vesszük észre, hogy annyira rá tudunk hangolódni a többi emberre, hogy idővel telepatikus kapcsolatba kerülünk, és a csendben is fogunk tudni kommunikálni, akár hihetetlen távolságokból is. Nő az empátiás, együttérző, ráérző képességünk, amitő egyre közelebb érezzük magunkat másokhoz, és egyre jobban megszűnik bennünk az elválasztottság érzése. Ahelyett, hogy elkülönült egókként, egyénekként tekintenénk egymásra, egyre inkább látni és tapasztalni fogjuk a minden emberben meglévő közös jellemzőket, és egyre inkább megéljük majd az egységet. Ez az EGY-ség-érzés idővel végül nem csak az emberekre, hanem a bolygóra és annak minden lényére is kiterjed majd.

A tudomány rohamos tempóban fejlődik majd, teljesen új technikai vívmányok jelennek meg a külvilágban, ahogy a tudatunk tágul, hiszen amint kint, úgy bent, és fordítva. Minél tágabb a tudatosságunk, annál több információt tudunk befogadni és feldolgozni adott idő alatt, annál gyorsabban és összetettebben gondolkodunk, és jövünk rá összefüggésekre. Ez lehetővé teszi új találmányok, vívmányok megjelenését és elérhetővé válását, amelyekkel sokkal nagyobb tereket szelhetünk át, az időben és a dimenziókon keresztül. Ez kihat majd az utazásra, a gyógyászatra, a mindennapi életünk kényelmesebbé válására, a munka könnyebbé válására.

A munka és a szabadidő aránya jelentősen megváltozik, a robotmunka és az utált munkavégzés egyre terhesebbé válik számunkra, és ahogy a terhességet is szülés követi, itt is meg kell majd szülni egyedi önmagunkat, aki abban tud kiteljesedni, ami a leginkább ő, az ő egyedi képessége, tehetsége, amivel a nagy egészhez egyedi módon tud hozzájárulni. Ha ezt megtaláljuk magunkban, és a képességeinkre épülő munkát végzünk, az nem lesz többé „munka”, legalábbis a kényszer és utálat értelmében, hanem élvezetes időtöltés, aktív hozzájárulás lesz a közöshöz, amely értékes és értékelt, megbecsült tevékenység lesz. A személytelen, bárki által elvégezhető munkák személyes energiánkkal átitatott tevékenységek, hozzájárulások lesznek.

Ahogy mindenki önmaga legjavát adja majd a világnak képességei, tehetsége szerint, egyre inkább egy cserekereskedelem jelleggel fogunk egymástól termékeket, szolgáltatásokat venni, és idővel a pénz szerepe feleslegessé válik majd. Ha nem lesz szűkösség, akkor nem lesz miért harcolni, megtanulunk osztozni, nagylelkűvé válni.

Ahogy egyre inkább ráeszmélünk a mindenkiben ott lévő közös jellemzőkre, az egységre, többé nem lesz értelme a szembenállásnak, konfliktusoknak, vitáknak, veszekedéseknek, és az egymást pusztító háborúknak.

Ez a pénzek átcsoportosításához vezet, megváltozik a gazdaság, az, hogy hova és mire fordítjuk az anyagi javainkat. A fiktív, csupán digitális formában létező fiat pénz helyett először újra valódi nemesfém-fedezetű pénzrendszer lesz, majd az átrendeződés számos következményeként fokozatosan eltűnik a pénz a valóságunkból.

A korrupt politikai, hatalmi kapcsolatok lelepleződnek, ennek következményeként az állami berendezkedés megváltozik, a döntés joga a hatalmi piramis csúcsán lévő kevesek kezéből visszakerül a nép, a tömegek, az egyének kezébe. Elkezdjük visszavenni, birtokolni és gyakorolni a szabad akaratunkat.

Az eltitkolt, hazugságon és szándékos torzításokon alapuló történelem lelepleződik, kiderül, az eltitkolt technológiák napvilágra kerülnek, a tudományos fejlődés az elnyomott, elrejtett technológiák napvilágra kerülése révén hatalmas lendületet vesz, a politikai-gazdasági rendszerek leleplezése új társadalmi berendezkedésnek ad majd helyet.

Isten férfi oldala mellett létezik annak női oldala, az Istennő energia, amelyet bizonyos érdekcsoportok évezredeken át tudatosan nyomtak el, torzítottak el és feledtettek el velünk. Ez a férfi-női egyensúly kibillenését okozta nemcsak társadalmi, hanem személyes szinten is, nézzük csak meg a kapcsolatokat, mennyi válás és működésképtelen kapcsolat létezik férfi és nő között. A materializmus maga, illetve a sok háború is ennek a kibillenésnek a „terméke”. Az Istennő visszatérésével visszaáll a béke, a harmónia, a szépség, a kreativitás a lelkünkben és a világunkban is.

Ahogy a tudatosságunk tágul, úgy kerülünk tudatába annak, hogy a világunk tágabb a mi egy szem bolygónknál, az univerzum (egy-verzum) helyett multiverzum (sok-verzum) szintjén gondolkodunk és létezünk majd, rájövünk és bizonyossá válik számunkra, hogy nem csak egy sík, nem csak egy létforma, nem csak egy univerzum létezik, ahol élet van, hanem sok-sok földönkívüli faj, melyek között vannak emberszerűek (humanoidok) és nem emberszerűek is, vannak a fizikai síkon észlelhető és a fizikai síkon nem észlelhető lények. A tudat tágulásával az érzékelés tartományai (látás, hallás, intuitív, telepatikus érzékelés) is kitágul, és közvetlenül fogjuk majd érzékelni ezeket a valóságokat és lényeket. Ami ma hihetetlennek és elképzelhetetlennek tűnik az egy nap saját megtapasztalt valóságunk lesz, nem kell ezeket vakon, bizonyíték nélkül elhinnünk senkinek.

A Napunkból folyamatos gamma sugárzás löketek, hullámok érik a Földet, ami a megszokott béta és alfa agyi állapotok arányát a gamma agyhullámok irányába tolja el, ami a magasabb tudatállapotok, kiterjedt tudatosság, nagyobb nyugalom és koncentráció jellemzője.

Az itt közölt információkat a leghitelesebb forrásokból igyekszünk feléd közvetíteni, kedves olvasó. Ezek között lesznek olyan információk, amelyek a hatalmi struktúra magas, bennfentes szintjeiről származnak, a politika, a gazdaság, a katonaság, a titkos szolgálatok, az egészségügy területéről, ugyanakkor lesznek tiszta csatornázott üzenetek, illetve más földönkívüliektől származó, közvetlenül átadott információk is.

Egy közös tudati utazásra hívunk az oldalunkon, amely során együtt ébredünk, egymást ébresztgetjük, a megosztott tudás, információk és rájövések segítségével, mert senki nem tud jelenleg MINDENT a Földön, nincs olyan ember, aki a teljes folyamatot teljes egészében átlátja. Olyanok vagyunk, mint egy törött csésze darabkái, egyikünk sem fontosabb, mint a másik ember, együtt, összeillesztve a darabkáinkat fogunk csészévé összeállni, együtt fogjuk megfejteni a teljes IGAZSÁGOT. Hatunk egymásra, alakítjuk egymást, ragasztgatjuk, illesztgetjük a részeinket, és egyszer csak összeáll minden, újra EGY-ek leszünk, és akkor értjük meg a nagyobb képet.

Küldetésünk az, hogy hozzájáruljunk ahhoz, hogy ez minél előbb megtörténhessen, szívünkben őrizve a látomást a nagyobb képről. Fogadd szeretettel, kellemes böngészést, kutatást, változást és tudattágulást kívánunk!

Két ébredező ébredő