Ugrás a tartalomra

Illuminátusok

Illuminátusok: egy negatív földönkívüli faj, az arkhónok fizikai inkarnációi és nem fizikai formában létező entitásai, akik a valódi, eredeti tudás (és történelem) ismerői, „a megvilágosodottak”, „felvilágosultak”, innen a latin elnevezésük: Illuminati, azaz az Illuminátusok.

Évmilliókkal ezelőtt arkangyalok voltak, ők lettek a bukott agyalok, Sátán követői, a földi inkarnációikban egy sátánista titkos szervezet vezető személyiségei, akik mindig uralkodói vagy nagy hatalommal bíró, gazdag családokba inkarnálódnak, fontos pozíciókba kerülnek, és nagyon őrzik a vérvonalukat. Vagy uralkodó, királyi családokba születnek, vagy a fekete nemesség családjaiba. Közülük kerülne ki a Rothschildok, Rockefellerek, stb. Uralmuk alá hajtották a Földet, azóta az emberiséget adós-rabszolgaságba kényszerítették a bankrendszeren és a munkahelyi fizetéslevonásokon keresztül.

Nagyon fejlett mesterséges intelligencián alapuló fejlett technológiával létrehozták a Föld-karantént, egy 28 km kiterjedésű Fátylat létrehozva a Föld körül, hogy elvágja az emberiséget a magasabb tudatosságú pozitív földönkívüli fajoktól (más néven angyaloktól) és a felemelkedett mesterektől, hogy még nehezebb legyen a felemelkedés (vagy megvilágosodás), és a mesterséges tudati mátrixból való kilépés. Sötét, sátánista rituálékkal folyamatosan az Istennő energia elpusztítására törekszenek, háborúkat szítanak az Istennő örvények helyein, ahol a legerősebben horgonyozódik az Istennő energia, félelemben és rettegésben tartják a lakosságot, elhitetve velük, hogy az élet olyan, amilyen, és nincs választásunk, nincs más lehetőségünk.

Állandó, visszatérő reinkarnációs ciklusban tartják a Földre inkarnálódó lelkeket, hogy ne tudják a Földet elhagyni, elválasztják az Ikerlelkeket, megakadályozzák a férfi és női energiák szent egyesülését, ami elvezethetne a megvilágosodáshoz, felemelkedéshez, implantátumokat helyeznek el a plazmatestünk szintjén, ami megakadályozza a párkapcsolatok harmonikus működését a szex és szívbéli szerelem szétválasztásával és elkülönítésével, illetve a Felsőbb Énünkkel való kapcsolódást, a kundalini ébredését. „alvó”, tudatlan állapotban akarják tartani az embereket, hogy ne gyakorolhassák a szabad akaratukat. Ez a legnagyobb fegyverünk ellenük, a szabad akarat, és az, hogy nagyon kevesen vannak, csupán a földi lakosság mintegy 1%-át adják ők, mégis ők irányítják a Földet a bankokon, a pénzügyi rendszeren, a skaláris technológián, a médián, gyógyszeriparon és fegyveriparon, politikán, celebeken és tudatmanipuláláson keresztül. Rabszolgaként kifejlesztették a reptilián fajt, akik szintén nekik dolgoznak emberi testekbe inkarnálódva, és a titkos társaságaik tagjai.
Nevük: a görögben az arkhón elsőt, uralkodót jelent, mert ők uralják a világot. És azért hívják magukat Illuminátusoknak, mert ők ismerik a TELJES igazságot, de ezt visszatartják az emberiségtől, helyette megteremtettek egy kitalált autoriter férfi nemű Istent, aki megalkotta a karmát, és a pokol tüzével bünteti a bűnöket, ezért féljük őt és nem szeretettel gondolunk rá. Aki fél, azt nagyon könnyű uralni, irányítani, kontrollálni, kihasználni, hatalmat gyakorolni felette, azt könnyű rabszolgává tenni. Egyik legerősebb fegyverük ma az emberiséggel szemben az, hogy az emberek annyira beleazonosulnak a mátrix illúziójába, hogy ha hallanak is az Igazságról, azt egyszerűen nem hiszik el, mert felfoghatatlan és érthetetlen számukra ez az embertelen, szentségtelen, érzéketlen létezési mód és működés. Amíg az emberek nem ismerik az Istennőt és nem tudnak az istennői/női energia fontosságáról, és így nem ismerik az Igazságot (a teremtésről, önmagukról, a világ helyzetéről), addig lehetetlen megvilágosodni, fény, megvilágosodás nélkül pedig nem lehetséges a feltétel nélküli szeretet, anélkül pedig nem lehetséges a felemelkedés, a kilépés a rabszolgaságból, és az átmenet a szabadságba, bőségbe és a halhatatlanságba.